Нерезът произхожда от Р-линията ( Pietrain ) на TOPIGS. Потомството му има следните качества:

• Висок процент постно месо
• Много добра структура
• Устойчиви на стрес и силни прасенца

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg