Нерезът произхожда от D-линията (Duroc) на TOPIGS. Потомството му има следните качества:


• Ефективно комбинира нисък разход на фураж с висок среднодневен прираст
• Потомство, подходящо за хранене на воля (както сухо, така и мокро)
• Хомогенни и жизнени прасета в угояването
• Добър процент месо и отлични бутове
• Висок рандеман и качествено месо

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg