TOPIGS и Norsvin се сляха в Topigs Norsvin

С гордост ви съобщавамe създаването на нова развъдна компания: Холандската TOPIGS и норвежката Norsvin сляха своите международни дейности в Topigs Norsvin, най-иновативната компания в света за свинска генетика. Главният офис на Topigs Norsvin ще бъде във Vught, Нидерландия.

Topigs и Norsvin уеднаквяват своите дейности по Проучване и Развитите за повече и по-разумни инвестиции с цел ускоряване на генетичния прогрес и разработване на нови продукти. Двете компании си сътрудничат успешно от години по изследователски проекти и сега вече напълно са унифицирали дейностите си по Проучване и Развитие. Общият бюджет за П&Р е около 18 милиона евро (прибл. 25 милиона долара), което възлиза на 14% от постъпленията. Проучване, иновация и разпространение на генетично усъвършенстване ще бъдат основите на нашата нова компания.

Topigs Norsvin има завидно продуктово портфолио с нарастваща стойност за клиентите. Настоящите продукти на двете слети компании ще останат налични. Резултатите от нови, комбинирани продукти са толкова обещаващи, че можем да предвидим, че това ще има глобално предимство.

Пазарните позиции на двете компании са завидни с глобалното присъствие на Topigs и солидното присъствие на Norsvin в Скандинавия, САЩ и Балтийския регион. Стратегията на Topigs Norsvin включва отлична подкрепа чрез местно присъствие базирано на индивидуалните нужди на потребителите.

Създаването на Topigs Norsvin ще донесе много на нашите клиенти. Продължително и стабилно подобряване на продуктите ще позволи на клиентите да постигнат значителни принадени стойности в тяхното производство.

Повече  информация за Topigs Norsvin може да намерите  на www.topigsnorsvin.com .

 

TOPIGS: номер 1 в ефективното усвояване на фуража

Свинепроизводството в своята същност е преобразуване на фураж в свинско месо. Разходите за храна са най-важните разходи в свиневъдството и се очаква за в бъдеще да продължават да се повишават. Именно за това ефективното усвояване на фуража е жизненоважен аспект в свинепроизводството. Генетиката на TOPIGS има най-високата Обща Ефективност на Фуража през целия производствен цикъл от опрасване до угояване. Нашата генетика е най-ефективно по отношение на преобразуването на фуража в месо, защото нашите свине майки и прасета угояване имат нисък разход на фураж за кг прираст и същевременно ниска смъртност. Общата ефективност на фуража е индекс отразяващ количеството фураж необходим за производството на 1 кг свинско месо. Използването на този индекс показва точно колко ефективно е цялото свинепроизводство в дадена затворена система от опрасване до угояване.

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg