Издръжливост

Работим в интерес на всички наши акционери

TOPIGS вярва в издръжливостта. Това означава, че животните на TOPIGS ca здрави и произвеждат здраво поколение. TOPIGS взема под внимание биологията на прасето. Ние дефинираме това като „балансирано развъждане", напреднал и усъвършенстван подход за развъждане, в резултат на който се постига здраво и ефективно производство на високо ниво при голямо разнообразие от условия във фермите.

Оцеляването на прасенцата е добър пример за балансирано развъждане. Освен успешно развъждане в посока големи прасила, TOPIGS развъжда в посока жизнени прасета и добри майчини способности. Това се отплаща! През последните години големината на прасилото расте устойчиво без да води до увеличаване на смъртноспа преди отбиване. Това не само, че прави производството на прасенца по- ефективно, но и намалява разходите за труд и ветеринарните такива, както и допринася за подобряване на благополучието на животните u по- стабилно производство на прасета.

TOPIGS работи по Efabar кода. Този Европейски код за изпълнение съдържа правила относно издръжливостта. Чрез придържането към този код, TOPIGS демонстрира ангажираноспа си към въпроса за издръжливостта и гарантира, че въпроси като безопасност на храната, околна среда, генетично разнообразие, здраве и благополучие на животните, се вземат под внимание по време на развъдните програми за прасета. Кодът включва и раздел за етика и прозрачност, спазването на които подчертава отговорността нaTOP1GS към обществото и към нашата планета.

Глобално

Производителите печелят от нашето глобално присъствие

Производителите на свинско и на прасета сега работят в глобален пазар. TOPIGS e активен из цял свят и присъства във всички основни свинепроизводителни страни. Нашите компании и дистрибутори по цял свят формират интензивна международна мрежа, която събира и разпространява познание и опит. Това гарантира, че TOPIGS има достьп до последните технологии и познава всички най-нови глобални развития. Нашите специалисти използват тази база данни от международно познание, за да намерят най-добрите генетични опции за индивидуалните производители.

Благодарение на глобалната си мрежа, TOPIGS може да намери иновативни решения отговарящи на изискванията на производителя и нуждите на пазара. Мрежата на TOPIGS e произведение на изкуството и най-модерно познание за най-новите разработки в областта на генетиката, изкуственото осеменяване и свързаните с това въпроси.

Партньорство

Разрешаване на проблеми, максимизиране на добавената стойност

TOPIGS e повече от генетика и V10; тя е генетика в комбинация със сервиз и познание. Екип специалисти pодкрепят потребителите на генетика на TOPIGS в обласпа на развъждане, хранене, здраве и качество на каркаса. Тези специалисти имат изключително научно и тьрговско познание по тези дисциплини. С тези услуги, клиентите на TOPIGS получават максимална полза от генетиката и това формира здрава основа за успешна работа с максимизирана добавена стойност.

Широката гама от експерти и познание прави TOPIGS ценен партньор за всички оператори в производствената верига на свинско. Чрез развиване на взаимоотношения с производители, интегратори, преработчици, университети, изследователски институти и други в индустрията за прасета, TOPIGS може да създаде партньорство, което генерира ползите от всички въвлечени в процеса.

За всяка специфична производствена среда и пазар, TOPIGS може да осигури най-доброто генетично решение. Като един от най-големите доставчици на генетика из цял свят, TOPIGS предлага високопотенциална генетика от широка гама от чистопородни майчини и бащини линии. Следователно TOPIGS може да осигури специално разработени решения, които перфектно подхождат на генетиката на производителя и на изискванията на търсенето. Например, из цял свят, TOPIGS e създал няколко нуклеус ферми, които отговарят на най-стриктните SPF стандарти и които доставят генетика според искания здравен статус.

 

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg