• Лесна за отглеждане
• Ясно изразен еструс
• 13+ живородени
• 28+ отбити / свиня / година
• Малко кг фураж за свиня
• 3драви и жизнени прасенца
• Добри резултати дори и при предизвикателни условия на околната среда


 

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg