• Изключително плодовити
• 14+ живородени
• 30+ отбити / свиня / година
• Отличен майчински инстинкт
• Спокойни със здрави крака
• Жизнени прасенца с висок дневен прираст и нисък разход на фураж за кг прираст

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg