Нерезът произхожда от Е-линията (Large White) на TOPIGS. Потомството му има следните качества:

• Много висока устойчивост, жизненост, здравина и ниска смъртност
• Висок брой живородени прасенца на прасило
• Силни, хомогенни и бързорастящи прасета
• Идеално подхожда за ограничено и течно хранене
• Висок прием на фураж и голяма производителност, дори при неблагоприятни условия
• Отлични бутове и крехко месо

Контакти

Екопродукт ЕООД
7500 Силистра
ул. Добруджа 41, ет.5,
тел.: +359 86 882 426
мобилен: +359 894 475 435
факс: +359 86 882 425
ekoproduct_pigs@abv.bg